НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

Добровільне страхування життя
Впевненість у кожному дні

Переваги страхування
✓ уникнення значних фінансових витрат, пов’язаних з лікуванням та відновленням здоров’я при
настанні нещасного випадку;
✓ отримання безкоштовних консультацій щодо дій страхувальника при настанні страхового
випадку;
✓ одержання страхових виплат за фактом травми, а не по закінченню терміну лікування.

Що страхується
Майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи.

Що є страховим випадком
✓ травматичне ушкодження чи інший розлад здоров’я Застрахованої особи, передбачене таблицею
страхових виплат, внаслідок нещасного випадку;
✓ смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії
договору.

Страхувальником може виступати
Дієздатна фізична особа, резидент або нерезидент України, особа без громадянства, а також юридична особа незалежно від форми власності.

Застрахованою особою може бути
Будь-яка фізична особа віком від 7 до 16 років, на користь якої укладений договір страхування. За умови попередньої згоди між сторонами також можуть бути Застраховані особи віком до 7 років та з 16 до 18 років.

Розмір страхової суми

Від 1 000,00 до 50 000,00 гривень.

Територія дії

Україна, якщо інше не погоджено між сторонами при укладенні договору страхування.

Перелік документів
✓ паспорт;
✓ ідентифікаційний код;
✓ свідоцтво про народження дитини (за необхідністю)

Вартість договору
Вартість договору залежить від обраних ризиків, терміну та території дії договору страхування та кількості застрахованих осіб. Річний страховий тариф становить від 0,1 до 3 % від страхової суми.

УМОВИ ДОГОВОРУ