Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.07.2019 р., складеним станом на 19.07.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 700000 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 700000 штук.