Страхування Фінансів

Страхування Фінансів
Безпека та впесненість у Ваших коштах

ДВ процесі своєї діяльності будь-яка компанія може опинитися в ситуації коли збій у графіку поставок сировини, падіння збуту на вироблені товари, недоотримання грошових сум від банків та контрагентів може призвести до значних фінансових втрат. Захистити свій бізнес і капітал допоможе страхування фінансових ризиків.

Що застраховано
Майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з:
1) матеріальними збитками Страхувальника внаслідок невиконання (неналежного виконання) одним або декількома контрагентами Страхувальника за Угодою (Договором, контрактом) прийнятих на себе зобов’язань;
2) відшкодуванням збитків, яких зазнав Страхувальник в результаті втрати джерела доходу, внаслідок ліквідації, банкрутства або інших обставин, визначених в Договорі страхування;
3) втратою вкладів в цінні папери (акції, сертифікати і т.і.) і гарантованих дивідендів (відсотків) по ним;
4) втратою вкладів в банках і відсотків по ним, тощо.

Страховий випадок
Факт понесення фінансових збитків Страхувальником у результаті настання подій, передбачених в Договорі страхування, внаслідок яких виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування, якщо є прямий, безпосередній зв’язок між настанням таких подій і фінансовими збитками, які зазнав Страхувальник.

Страхова сума визначається за згодою між Страховиком та Страхувальником та встановлюється у розмірі повної або часткової вартості зазначених у контракті майнових інтересів Страхувальника.