Останні новини:

17.03.2020

Інформація щодо роботи під час карантину

10.03.2020

Оголошення про проведення річних загальних зборів 10.04.2020 року

Новини

Алгоритм дії при появі симптомів ГРВІ

  • Не залежно від місця проживання Застрахована особа при появі симптомів ГРВІ має звертатися до свого сімейного лікаря, або до лікаря загальної практики амбулаторно-поліклінічного закладу як державного так і приватного.
  • При появі загрозливих симптомів (висока температура, сильний не продуктивний кашель, утруднене дихання) необхідно негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги, яка вирішує тактику подальшого лікування а саме необхідність госпіталізації, чи можливість лікування в амбулаторних умовах.
При виникненні симптомів ГРВІ у Застрахованої особи Вона повинна звернутися до СК «Трансмагістраль» за телефонами:

0-800-210-185,
067-353-81-91,
050-394-90-97.

Представниками страхової компанії буде зроблено запис на прийом до лікаря у зручний для пацієнта час.
м. Київ:

– КНП КДЦ Печерського р-ну, вул. Підвисоцького 13
– КОЛ КОР №2 поліклініка, пров. Нестерівський 13/19
– клініка «Амеда», вул. Цитадельна, 7
вул. Золотоустівська, 16
вул. Оболонська набережна, 1
просп. Повітрофлотський, 51

м. Львів:

– ВМКЦ ЗР, вул. Личаківська, 26
– Лікарня львівської залізниці, вул. Огієнко 5

м. Кременчук:

– лікарня Придніпровська, вул. Леонова 12

м. Одеса:

– Обласна клінічна лікарня, вул. Заболотного 26/32
– ВМКЦ ПР, вул. Пироговська, 2/2

Інформація щодо роботи під час карантину

Шановні колеги, застраховані!

Не зважаючи на надзвичайну ситуацію, СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» повідомляє клієнтів, що продовжує працювати в штатному режимі.

Спеціалісти компанії оперативно реагують на всі звернення за страховими випадками, а виконання зобов’язань за договорами страхування забезпечується в повному об’ємі.

Для зв`язку з нами просимо користуватися електронною поштою: office@magistral.kiev.ua

Всі звернення за страховими випадками просимо здійснювати за номерами:

0-800-210185,

067-353-81-91,

050-394-9097.

З питань бухгалтерських документів – 097-142-34-09

В зв’язку з тим що більшість працівників працюють у віддаленому режимі, документи, листи, просимо надсилати через відділення «УКРПОШТИ» на адресу страхової компанії:

01133, м. Київ,вулиця Генерала Алмазова,18/7 офіс 212.

З повагою, СК «Трансмагістраль»

Оголошення про проведення річних загальних зборів 10.04.2020 року

До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код – 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 10 квітня 2020 року о 10:00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 06 квітня 2020 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 10 квітня 2020 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни та членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Мариношенко Ганни Валентинівни.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «Трансмагістраль» за 2019 рік у розмірі 6044 тис. гривень розподілити наступним чином:

– частину прибутку в розмірі 6000 тис. гривень направити на забезпечення
платоспроможності страховика, а саме – збільшення резервного капіталу ПрАТ «СК «Трансмагістраль» до 13 500 тис. гривень;

– решту прибутку залишити нерозподіленим.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Меленівської Ярослави Валеріївни, Мосенжника Михайла Юзефовича, Косенко Ольги Віталіївни, Чернеги Юрія Олександровича, Корнєва Михайла Михайловича.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Обрати Директора Товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Клименка Костянтина Валерійовича, Федченко Наталії Олександрівни.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

– фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількохосіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Винник Олег Вікторович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради, також, – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Винника Олега Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 700000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 700000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://www.transmagistral.com.ua

Довідки за телефоном: (044) 286-00-71 (72, 73).

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,
тис. грн.

Найменування показника Період
2019 2018
Усього активів 27711 20594
Основні засоби (за залишковою вартістю)/td> 74 85
Запаси 17 19
Сумарна дебіторська заборгованість 392 149
Гроші та їх еквіваленти 27228 20341
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6044 4716
Власний капітал 20544 14733
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5494 5144
Поточні зобов’язання і забезпечення 522 1759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5811 4712
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000000 7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 8,30 6,78

З Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир!

Сьогодні, у цей непересічний день, вітаємо всіх з Днем боротьби за права жінок.
Бажаємо ніколи не забувати про свою унікальність, досягати нових вершин та перемог.

Цей день є особливим для багатьох, адже він започаткував нову історію в боротьбі за права жінок і міжнародний мир. Це символ боротьби жінок за права людини, проти сексизму та гендерної нерівності.

Тож бажаємо залишатися сильними при будь-яких обставинах, посміхатися та насолоджуватися кожному дню.

Зі святом!

Страховики з’ясували скільки співробітниць компаній вважають за краще кар’єру особисте життя та родину

64% опитаних молодих співробітниць компаній вважають за краще кар’єру особисте життя та родину.

Страховики опитали співробітниць 100 компаній у віці від 22 до 35 років. Опитування показало, що більше половини (64%) жінок, вибираючи між раннім шлюбом і успішною кар’єрою, вважали за краще б роботу.

Головні причини – бажання отримати фінансову незалежність (21%), прагнення до самореалізації (17%) і відсутність гідного кандидата для створення сім’ї (8%).

В цілому, 68% респондентів не уявляють життя сучасної жінки без вищої освіти. 32% опитаних зізналися, що бачать супутником свого життя успішного чоловіка, проте вважають, що дружина повинна працювати нарівні з чоловіком. При цьому 55% ​​жінок, які обирають кар’єру, займають керівні посади, а 45% – менеджери середньої ланки.

80% жінок, що займають керівні посади, відповіли, що для них не має значення сімейний стан їх підлеглих. У той же час, 18% помітили, що у незаміжніх співробітниць більше амбіцій і стимулів для професійного розвитку, і вони швидше ростуть всередині компаній. І лише 2% звернули увагу на те, що з колегами, у яких є чоловіки і діти, простіше знайти спільну мову в деяких принципових питаннях.

73% взяли участь в опитуванні жінок впевнено заявили, що ідеал для них – відсутність необхідності вибору між сім’єю і роботою.

Держава приділяє все більше уваги питанню демографії. Однак ми бачимо, що сучасні жінки розраховують в житті не тільки на чоловіка, але і на себе, і тому часто ставлять кар’єру на перше місце. Або, принаймні, не готові повністю відмовитися від роботи заради сім’ї. З опитування видно, що для багатьох робота стає не тільки джерелом доходу, але і способом саморозвитку. І це дуже позитивний момент.

Джерело: Фориншурер URL новини: https://forinsurer.com/news/20/01/24/37605 Переклад: www.transmagistral.com.ua

Чому роботодавці відмовляють претендентам через зовнішність? Що їх не влаштовує з’ясували страховики

15% керівників хоча б раз відмовляли кандидату в прийомі на роботу через нестандартну зовнішності. Роботодавців відштовхують татуювання, яскравий макіяж і неохайність. До такого висновку прийшли експерти страхових компаній, які провели анонімне опитування керівників 120 компаній (з оборотом від $ 2 млн. На рік) і з’ясувала, що 15% з них хоча б раз відмовляли претендентові, так як їм не сподобався його зовнішній вигляд.

Найчастіше роботодавця відштовхувала неформальна зовнішність (61%): велика кількість тату, пірсинг, занадто незвичайна зачіска або колір волосся. Крім того, кандидатів не брали через викликає одягу (23%), яскравого макіяжу та манікюру у жінок (9%) і неохайного зовнішнього вигляду (7%). В основному відмови стосувалися кандидатів на позиції, які передбачають взаємодію з клієнтами і партнерами.

Як і раніше для роботодавців зовнішній вигляд залишається одним з важливих критеріїв, з урахуванням якого приймається рішення по кандидату. Як правило, зовнішність людини відображає його звички, характер і спосіб життя. Якщо здобувач охайно і доглянуто виглядає, то, з великою ймовірністю, і в роботі він буде акуратний і усидливий, вважає частина керівників. Крім того, справити хороше враження допоможе одяг, відповідна корпоративному дрес-коду компанії, про який можна дізнатися заздалегідь, вважають дослідники.

Крім того, вчені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардської медичної школи з’ясували, що у людини при погляді на гарне обличчя активуються ті ж ділянки мозку, що у голодного – при вигляді їжі, а у гравця – грошей.

Раніше Superjob відзначав, що заборона роботодавцям вказувати свої уподобання щодо, в тому числі, зовнішності кандидата, заважає претендентам в пошуку роботи (37%). Тільки 24% думають, що такі заходи приносять користь. Найчастіше подібні нововведення критикують здобувачі старше 45 років (53%). Велика частина респондентів (40%) не визначилися з відповіддю, так як, з одного боку, це дискримінація на ринку праці, з іншого, не хотілося б витрачати час на співбесіди в компанії, куди ти точно не підходиш.

Джерело: Фориншурер
URL новини: https://forinsurer.com/news/20/01/24/37605
Переклад: www.transmagistral.com.ua